Tkalcovský stav

110 000 Kč
5 000 Kč
plánováno

Zatím máme malý tkalcovský stav, na kterém se oddaní trénují. Postupně plánujeme koupi plnohodnotného ručního tkalcovského stavu na tkaní látek o šířce 120 cm. Také bude potřeba vybudovat příhodnou místnost - tkalcovnu.