Dvojdomek

3 400 000 Kč
2 600 000 Kč

Projekt dvojdomku v klasickém tvarosloví pro dvě rodiny. Objekt dvojdomku má půdorys obdélníka, je jednopodlažní, nepodsklepený, s podkrovím pod šikmou sedlovou střechou. Konstrukce obvodových stěn je plánována jako slaměná s nosnými dřevěnými sloupky, vnitřní nosné stěny z cihel pálených, ostatní nenosné příčky z cihel nepálených. Krov je plánován klasický dřevěný, s vikýři na obou stranách střechy. Celý objekt je zamýšlen jako navázání na lidové stavební tradice, tedy upřednostňuje klasické tvarosloví a přírodní materiály. Na fasádu bude použita hliněná nebo vápenná omítka, sokl bude kamenný, vstupní verandy budou provedeny s dřevěným obkladem, ve štítu bude taktéž použit dřevěný obklad. Okna budou klasická dřevěná (kastlová), dveře také dřevěné. Krytina střechy bude pálená taška v režném provedení. Komíny vyrobené z tvárnic z vulkanické pemzy, budou nad střechou bíle omítnuty nebo opatřeny cihlovým obkladem.


Architektonická studie 28 000 Kč
První slaměné balíky 4 000 Kč
První platba za prováděcí projekt 22 400 Kč
Dřevo, kameny a cihly na stavbu 180 000 Kč
Prováděcí projekt 87 600 Kč
Oprava základů 300 000 Kč
Podsklepení 500 000 Kč
Dřevěné konstrukce a krovy 300 000 Kč
Systémy odvodu zplodin 100 000 Kč
Zastřešení 300 000 Kč
Izolace stěn slaměnými balíky 100 000 Kč
Kastlová okna a dveře 400 000 Kč
Hliněné omítky a vnitřní příčky 100 000 Kč
Dřevěné podlahy 200 000 Kč
Systém vytápění 500 000 Kč
Další výbava a technická zařízení 200 000 Kč

listina přispěvatelů

1.8.2022 Filip 1 000 000 Kč
1.5.2022 Tóšan dás 450 000 Kč
1.2.2022 Tóšan dás 300 000 Kč
1.2.2022 Tripurári dás 80 000 Kč
1.10.2021 Petr B. 820 000 Kč
19.12.2020 Jarmila Szóová 50 000 Kč

Všem přispěvatelům
velice děkujeme.