Příprava na první Džanmáštamí

455 000 Kč
455 000 Kč
pořízeno

V polovině června 2018 nás informoval HH Bhakti Vikáša Svámí, že by v daný rok chtěl přijet do Brna na Džanmáštamí, oslavy Kršnových narozenin, které měly proběhnout na začátku září.. Chvíli jsme přemýšleli v jakých prostorech tuto oslavu uspořádáme. Nakonec jsme se rozhodli učinit nemožné a vytvořit podmínky pro takovou akci u nás na farmě Nava Gókula. Přípravy si vyžádali dvouměsíční maraton všech oddaných farmy, Prabhupád Bhavanu a našich příznivců. Oddaní štědře přispívali a nasadili svoji energii. Společným úsilím se nám podařilo vytvořit ze starého přístřešku pro zemědělské stroje překrásnou chrámovou místnost. Vedle jsme vybudovali tradiční kuchyň, kde se vaří na otevřeném ohni. Maharádže jsme mohli ubytovat v příjemném podkroví domku, který obývá Dharaní Dhara Prabhu se svojí ženou. Vybudovalo se provizorní sociální zázemí atd. Vše se stihlo na poslední minutu. Poslední týden se pracovalo dnem i nocí bez přestání. 

Všechny investice nám zůstávají jako hodnoty do dalších roků. Záměrně jsme si nechtěli pronajímat festivalový stan apod. Investice, třebaže vysoké, zůstavají trvalým přínosem pro další rozvoj a funkčnost vaší farmy. 


Festivalová chrámová místnost 150 000 Kč
Venkovní kuchyň 30 000 Kč
Podkroví rodinného domu (bydlení pro Maharádže) 230 000 Kč
Ostatní (matádží ášram, sociální zařízení atd.) 40 000 Kč

listina přispěvatelů

23.8.2018 Madan Mohan 40 000 Kč
22.8.2018 Muktakéša dás (Michal Bárta) 50 000 Kč
22.8.2018 Trojánkovi 50 000 Kč
15.8.2018 Prabhupád Bhavan 100 000 Kč
8.8.2018 Ivan Kainrath 30 000 Kč
5.8.2018 Roman Bauer 30 000 Kč
15.7.2018 Jan Odehnal 55 000 Kč
1.7.2018 Kanái Thákur (Jakub Badáň) 100 000 Kč

Všem přispěvatelům
velice děkujeme.